Zakres usług świadczonych przez ZWN w szczególności obejmuje:

  • Zarząd nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi ze świadczeniem kompleksowych usług w ramach zarządu własnymi wyspecjalizowanymi służbami prawnymi, technicznymi, księgowymi, remontowymi, utrzymania porządku i czystości.
  • Wynajem powierzchni handlowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz polityka czynszowa uwzględniająca interesy właścicieli.
  • Utrzymywanie nieruchomości na wysokim poziomie technicznym oraz estetycznym.
  • Pomoc organizacyjna, prawna i techniczna dla właścicieli nieruchomości w zakresie obrony ich praw i interesów.
  • Odszukiwanie i odzyskiwanie pozostawionych nieruchomości na terenie Polski dla właścicieli i ich spadkobierców oraz pomoc prawna przy regulacji spadku.
  • Reprezentowanie właścicieli nieruchomości przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami.
  • Analizy kosztów utrzymania nieruchomości oraz analizy dotyczące wynajmu lokali.
  • Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zarządu nieruchomościami wraz z opracowanymi rocznymi i wieloletnimi planami zarządu.
  • Współdziałanie ze stowarzyszeniami właścicieli nieruchomości i innymi instytucjami na rzecz ochrony interesów właścicieli nieruchomości w regulacjach prawnych.