Rynek 8

  • wykonanie nowej elewacji
  • remont klatki schodowej
  • wykonanie nowej instalacji c.o, wod-kan i elektrycznej