Krakowska 53

  • wykonanie nowej instalacji c.o, wod-kan i elektrycznej w budynku
  • wykonanie nowej elewacji
  • remont parteru budynku z przystosowaniem go na lokal użytkowy (bank)