Garbarska 5

  • wykonanie nowej elewacji budynku
  • wykonanie nowych instalacji c.o, wod-kan i gazowej
  • wymiana stolarki okiennej
  • naprawa i przebudowa kominów